Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm

Danh mục
Hàng mới
Ổ Cứng HDD 750GB
Ổ Cứng HDD 750GB
1.000.000 VNĐ
Quảng cáo
Bàn Phím Sony SVF15 - Đen


Tên sản phẩm:Bàn Phím Sony SVF15 - Đen
Giá bán:260.000 VNĐ
Nhóm sản phẩm:Bàn phím Sony Vaio
Bảo hành:Liên hệ
Vận chuyển:Liên hệ
Số lượng:

Thông tin chung:

Bảo Hành: 12 tháng

Bàn Phím Sony VGN-SR
Bàn Phím Sony VGN-SR - 330.000 VNĐ

BẢO HÀNH 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-SR
330.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-SZ
Bàn Phím Sony VGN-SZ - 750.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VGN-SZ
750.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-BZ
Bàn Phím Sony VGN-BZ - 510.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VGN-BZ
510.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-NW
Bàn Phím Sony VGN-NW - 320.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-NW
320.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-N
Bàn Phím Sony VGN-N - 320.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-N
320.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-FZ
Bàn Phím Sony VGN-FZ - 300.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-FZ
300.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-FW
Bàn Phím Sony VGN-FW - 320.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-FW
320.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-C
Bàn Phím Sony VGN-C - 650.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-C
650.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VGN-CW
Bàn Phím Sony VGN-CW - 270.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VGN-CW
270.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VNG-CR (trắng)
Bàn Phím Sony VNG-CR (trắng) - 520.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VNG-CR (trắng)
520.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VNG-CR (đen)
Bàn Phím Sony VNG-CR (đen) - 520.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VNG-CR (đen)
520.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VNG-CS
Bàn Phím Sony VNG-CS - 800.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony VNG-CS
800.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VNG-NR (đen)
Bàn Phím Sony VNG-NR (đen) - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VNG-NR (đen)
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VNG-NR (trắng)
Bàn Phím Sony VNG-NR (trắng) - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VNG-NR (trắng)
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-Y
Bàn Phím Sony VPC-Y - Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-Y
Liên hệ: 0986.033.069
Bàn Phím Sony VPC-CA
Bàn Phím Sony VPC-CA - 330.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-CA
330.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-SA (đen)
Bàn Phím Sony VPC-SA (đen) - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-SA (đen)
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-SA (trắng)
Bàn Phím Sony VPC-SA (trắng) - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-SA (trắng)
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-S
Bàn Phím Sony VPC-S - 320.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-S
320.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC - F1
Bàn Phím Sony VPC - F1 - 400.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC - F1
400.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC - F2
Bàn Phím Sony VPC - F2 - Liên hệ

Bảo Hành: 12 Tháng


Bàn Phím Sony VPC - F2
Liên hệ: 0986.033.069
Bàn Phím Sony VPC - EA
Bàn Phím Sony VPC - EA - 310.000 VNĐ

có 2 màu: đen + trắng


Bàn Phím Sony VPC - EA
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC - EC
Bàn Phím Sony VPC - EC - 350.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC - EC
350.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC - EB
Bàn Phím Sony VPC - EB - 380.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 Tháng


Bàn Phím Sony VPC - EB
380.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC- EE
Bàn Phím Sony VPC- EE - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC- EE
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-EG
Bàn Phím Sony VPC-EG - 360.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-EG
360.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-EL
Bàn Phím Sony VPC-EL - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-EL
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-EH
Bàn Phím Sony VPC-EH - 300.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 Tháng


Bàn Phím Sony VPC-EH
300.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony VPC-EJ
Bàn Phím Sony VPC-EJ - Liên hệ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony VPC-EJ
Liên hệ: 0986.033.069
Bàn Phím Sony SVT11 (màu trắng)
Bàn Phím Sony SVT11 (màu trắng) - 400.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony SVT11 (màu trắng)
400.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVT11
Bàn Phím Sony SVT11 - 400.000 VNĐ

BẢO HÀNH: 12 THÁNG


Bàn Phím Sony SVT11
400.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVS 13 (màu đen)
Bàn Phím Sony SVS 13 (màu đen) - 295.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony SVS 13 (màu đen)
295.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVS13
Bàn Phím Sony SVS13 - 290.000 VNĐ

Bảo Hành 12 tháng


Bàn Phím Sony SVS13
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVF 142C (màu trắng)
Bàn Phím Sony SVF 142C (màu trắng) - 300.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony SVF 142C (màu trắng)
300.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVF14
Bàn Phím Sony SVF14 - 310.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony SVF14
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Sony SVE15 (trắng,có đèn bàn phím)
Bàn phím Sony SVE15 (trắng,có đèn bàn phím) - 390.000 VNĐ

BẢO HÀNH 12 THÁNG


Bàn phím Sony SVE15 (trắng,có đèn bàn phím)
390.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVF15 (không có đèn bàn phím)
Bàn Phím Sony SVF15 (không có đèn bàn phím) - 360.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony SVF15 (không có đèn bàn phím)
360.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony SVF15 (có đèn bàn phím)
Bàn Phím Sony SVF15 (có đèn bàn phím) - 400.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony SVF15 (có đèn bàn phím)
400.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony TZ
Bàn Phím Sony TZ - 500.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony TZ
500.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony Vaio VPC X135LG
Bàn Phím Sony Vaio VPC X135LG - 1.000.000 VNĐ

Hàng zin theo máy, Mới 98%


Bàn Phím Sony Vaio VPC X135LG
1.000.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony Vaio VPC - SC
Bàn Phím Sony Vaio VPC - SC - 1.000.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony Vaio VPC - SC
1.000.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony Vaio VPC SC31FM
Bàn Phím Sony Vaio VPC SC31FM - 1.000.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony Vaio VPC SC31FM
1.000.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Sony Vaio F119, VPC-F11 (N3S82A01)
Bàn Phím Sony Vaio F119, VPC-F11 (N3S82A01) - 200.000 VNĐ

Bảo Hành: 12 tháng


Bàn Phím Sony Vaio F119, VPC-F11 (N3S82A01)
200.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím các dòng Sony (hình minh họa)
Bàn phím các dòng Sony (hình minh họa) - Liên hệ
TÊN BÀN PHÍM DÒNG SONY GIÁ BÁN
bàn phím sony SZ220 300k
bàn phím sony S460P, S480, S40 200k
bàn phím sony CR190 300k
bàn phím sony N3S82A01 200k
bàn phím sony SZ645 300k
bàn phím sony VPC EE 500k
bàn phím sony PCG 7191L 200k
bàn phím sony FS 200k
bàn phím sony VPC SC31FM 1000k
bàn phím sony VPCSC 1000k
bàn phím sony VGN N350E 300k

Sản phẩm secondhand (hàng tháo máy zin 100%). Chất lượng từ 80% trể lên. Bảo hành 01 tháng


Bàn phím các dòng Sony (hình minh họa)
Liên hệ: 0986.033.069
Bàn phím Sony Vaio Z540
Bàn phím Sony Vaio Z540
500.000 VNĐ
Số lượng :
Đăng nhập
Giỏ hàng
Bạn đang có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Hàng bán chạy
Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê
Lượt truy cập : 6630789
Số người online : 74
+ Khách : 74
+ Thành viên : 0
Quảng cáo


Trang chủGiới thiệuQuy định bảo hànhSản phẩmTin tứcLiên hệ

 

Linh kiện laptop giá rẻ TPHCM - Mua bán Laptop cũ giá rẻ - Laptop cũ giá rẻ TPHCM 

Cửa Hàng Laptop Phương Tín
Người đại diện: Trần Văn Huy
Địa chỉ: 648/19 CMT8, P.11, Quận 3, HCM
SĐT: 0903.023.800 - 0986.033.069
Email: laptopphuongtin@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11C8015012 
Cấp ngày 09/10/2012.
MST: 0311999659