Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm

Danh mục
Hàng mới
Ổ Cứng HDD 750GB
Ổ Cứng HDD 750GB
1.000.000 VNĐ
Quảng cáo
Bàn Phím Dell Inspiron 1750


Tên sản phẩm:Bàn Phím Dell Inspiron 1750
Giá bán:280.000 VNĐ
Nhóm sản phẩm:Bàn phím Dell
Bảo hành:Liên hệ
Vận chuyển:Liên hệ
Số lượng:

Thông tin chung:

 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Inspiron 1745

Bàn Phím Dell Inspiron 1747 

Bàn Phím Dell Inspiron 1750 

 

 

Bàn Phím Dell E6410, E6510, E5410, E5510, M4500
Bàn Phím Dell E6410, E6510, E5410, E5510, M4500 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Latitude E6410
Bàn Phím Dell Latitude E6510
Bàn Phím Dell Latitude E5410
Bàn Phím Dell Latitude E5510
Bàn Phím Dell Latitude M4500
 

Bàn Phím Dell E6410, E6510, E5410, E5510, M4500
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude E6540
Bàn Phím Dell Latitude E6540 - 450.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Bàn Phím Dell Latitude E6540
450.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude E6440
Bàn Phím Dell Latitude E6440 - 350.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Dell Latitude E6440
Dell Latitude E6320
Dell Latitude E6330
Dell Latitude E6230
Dell Latitude E6430

Bàn Phím Dell Latitude E6440
350.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell E5400, E5500, E6400, E6500, M4400
Bàn Phím Dell E5400, E5500, E6400, E6500, M4400 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn phím Dell Latitude E5400
Bàn phím Dell Latitude E5500
Bàn phím Dell Latitude E6400
Bàn phím Dell Latitude E6500
Bàn phím Dell Latitude M4400 
 
 

Bàn Phím Dell E5400, E5500, E6400, E6500, M4400
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude V3400
Bàn Phím Dell Latitude V3400 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Latitude V3300
Bàn Phím Dell Latitude V3400 
Bàn Phím Dell Latitude V3500
 

Bàn Phím Dell Latitude V3400
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 3442
Bàn Phím Dell Inspiron 3442 - 220.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Inspiron 14 3000 Series
Bàn Phím Dell Inspiron 3441 
Bàn Phím Dell Inspiron 3442 
Bàn Phím Dell Inspiron 3443 
Bàn Phím Dell Inspiron 3445 
Bàn Phím Dell Inspiron 3446 
Bàn Phím Dell Inspiron 3447 
Bàn Phím Dell Inspiron 3449 
Bàn Phím Dell Inspiron 3451 
Bàn Phím Dell Inspiron 3458 
Bàn Phím Dell Inspiron 3459
 

Bàn Phím Dell Inspiron 3442
220.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell E6320
Bàn Phím Dell E6320
320.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell E6230
Bàn Phím Dell E6230
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Latitude E5420 E5430 E6420 E6430
Bàn phím Dell Latitude E5420 E5430 E6420 E6430 - 290.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím dell latitude e6420
Bàn phím dell latitude E5420
Bàn phím dell latitude E5430 
Bàn phím dell latitude E6420 
Bàn phím dell latitude E6430
 
 

Bàn phím Dell Latitude E5420 E5430 E6420 E6430
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell inspiron 1464
Bàn phím Dell inspiron 1464 - 210.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Dell inspiron 1464
Bàn phím Dell inspiron 1320
Bàn phím Dell inspiron 1440
 
 
 

Bàn phím Dell inspiron 1464
210.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron N4110
Bàn Phím Dell Inspiron N4110 - 190.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Dell Inspiron14R
Bàn phím Dell Inspiron N4110
Bàn phím Dell Inspiron N4050
Bàn phím Dell Inspiron N5050
 
 
 
 

Bàn Phím Dell Inspiron N4110
190.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Latitude E7240 E7440
Bàn phím Dell Latitude E7240 E7440 - 390.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh, có đèn, có chuột
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho: 
Bàn phím Dell Latitude E7240
Bàn phím Dell Latitude E7440 
 
 
 

 


Bàn phím Dell Latitude E7240 E7440
390.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS 14Z
Bàn Phím Dell XPS 14Z - 440.000 VNĐ
 

====================================

Dùng chung cho:
Dell XPS 14Z L412z

Bàn Phím Dell XPS 14Z
440.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS 14 L401
Bàn Phím Dell XPS 14 L401 - 290.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Dell XPS 14 L421x,
Bàn phím Dell XPS 15 L521x
Bàn phím Dell XPS 15 L501X
 
 

 

 


Bàn Phím Dell XPS 14 L401
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS 13 - L321X
Bàn Phím Dell XPS 13 - L321X - 310.000 VNĐ
 

--------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell  XPS 12 (9Q23, 9Q33, L221X) 

Bàn Phím Dell XPS 13 (L321X, L322X)

 

 


Bàn Phím Dell XPS 13 - L321X
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro V13, V130
Bàn Phím Dell Vostro V13, V130 - 230.000 VNĐ
 

--------------------------------------------

Dùng chung cho

Bàn Phím Dell Vostro V13

Bàn Phím Dell Vostro V130 0JXHH1

 

 


Bàn Phím Dell Vostro V13, V130
230.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro 3700
Bàn Phím Dell Vostro 3700 - 290.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Vostro 3700
Bàn Phím Dell Vostro V3700 series
 

Bàn Phím Dell Vostro 3700
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro 3450
Bàn Phím Dell Vostro 3450 - 280.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Inspiron 14R N4050 
Bàn Phím Dell Vostro 3350 
Bàn Phím Dell Vostro 3450 
Bàn Phím Dell Vostro 3460 
Bàn Phím Dell Vostro 3550 
Bàn Phím Dell Vostro 3555 
Bàn Phím Dell Vostro 3560 
Bàn Phím Dell Vostro 1440 
Bàn Phím Dell Vostro 1445 
Bàn Phím Dell Vostro 1450 
Bàn Phím Dell Vostro 1550 Keyboard

 

Bàn Phím Dell Vostro 3450
280.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro 1310
Bàn Phím Dell Vostro 1310 - 240.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Vostro 1510
Bàn Phím Dell Vostro 1310 
Bàn Phím Dell Vostro 2510 Series

Bàn Phím Dell Vostro 1310
240.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro 3300
Bàn Phím Dell Vostro 3300 - 210.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn Phím Dell Vostro 3300 
Bàn Phím Dell Vostro 3400 
Bàn Phím Dell Vostro 3500 
Bàn Phím Dell Vostro V3300 Series
 

Bàn Phím Dell Vostro 3300
210.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Studio 1458 14Z
Bàn Phím Dell Studio 1458 14Z - 280.000 VNĐ
 

--------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Studio 14z 1440

Bàn Phím Dell Studio1450 

Bàn Phím Dell Studio1457 

Bàn Phím Dell Studio1458

 

 


Bàn Phím Dell Studio 1458 14Z
280.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 17R N7010
Bàn Phím Dell Inspiron 17R N7010 - 280.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
 

Bàn Phím Dell Inspiron 17R N7010
280.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron N5110
Bàn Phím Dell Inspiron N5110 - 210.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
 
 
 

 

 


Bàn Phím Dell Inspiron N5110
210.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude E5440
Bàn Phím Dell Latitude E5440 - 310.000 VNĐ
 

--------------------------------------------

 


Bàn Phím Dell Latitude E5440
310.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron N7110
Bàn Phím Dell Inspiron N7110 - 300.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Dell Inspiron 17R N7110 5720 7720 Series


Bàn Phím Dell Inspiron N7110
300.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Inspiron 17-7737
Bàn phím Dell Inspiron 17-7737 - 410.000 VNĐ

Bàn phím Dell Inspiron 17-7737
410.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Inspiron 15-7537
Bàn phím Dell Inspiron 15-7537 - 410.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn phím Dell Inspiron 15-7537 

Bàn phím Dell Inspiron 15-7000

 


Bàn phím Dell Inspiron 15-7537
410.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Inspiron 14R
Bàn phím Dell Inspiron 14R - 290.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Dell Inspiron 14R N4050

Bàn phím Dell Inspiron M4040

Bàn phím Dell Inspiron N4110

Bàn phím Dell Inspiron N4120 M4110

Bàn phím Dell Inspiron 15R N5040 N5050 Keyboard

 

 

 

 


Bàn phím Dell Inspiron 14R
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Inspiron 14-7437
Bàn phím Dell Inspiron 14-7437 - 410.000 VNĐ

Bàn phím Dell Inspiron 14-7437
410.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 11-3137 NB
Bàn Phím Dell Inspiron 11-3137 NB - 270.000 VNĐ

Bàn Phím Dell Inspiron 11-3137 NB
270.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 14-3000
Bàn Phím Dell Inspiron 14-3000 - 290.000 VNĐ

Bàn Phím Dell Inspiron 14-3000
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude 15-5000, E5540
Bàn Phím Dell Latitude 15-5000, E5540 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Bàn Phím Dell Latitude 15-5000, E5540
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude E4200
Bàn Phím Dell Latitude E4200 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 

Bàn Phím Dell Latitude E4200
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude D620
Bàn Phím Dell Latitude D620 - 150.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Latitude D620 

Bàn Phím Dell LatitudeD630 

Bàn Phím Dell Latitude D820 

Bàn Phím Dell Latitude D830 Serie

 


Bàn Phím Dell Latitude D620
150.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell ADAMO 13
Bàn Phím Dell ADAMO 13 - 290.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Dell Adamo Pearl 13-A101


Bàn Phím Dell ADAMO 13
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro A840
Bàn Phím Dell Vostro A840 - 250.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Vostro A840 

Bàn Phím Dell Vostro A860 

Bàn Phím Dell Vostro 1088 

Bàn Phím Dell Vostro 1014 

Bàn Phím Dell Vostro 1015 

 


Bàn Phím Dell Vostro A840
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro 5460 5470 NB
Bàn Phím Dell Vostro 5460 5470 NB - 900.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Vostro 5460

Bàn Phím Dell Vostro 5470

 


Bàn Phím Dell Vostro 5460 5470 NB
900.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 1764
Bàn Phím Dell Inspiron 1764 - 260.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Inspiron 1764 

Bàn Phím Dell Inspiron 1749

 

 

 


Bàn Phím Dell Inspiron 1764
260.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 15R 5010
Bàn Phím Dell Inspiron 15R 5010 - 290.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Inspiron 5010
Bàn Phím Dell Inspiron N5010
Bàn Phím Dell Inspiron M5010
Bàn Phím Dell Inspiron 15R (N5010)
 

Bàn Phím Dell Inspiron 15R 5010
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 15R 3521
Bàn Phím Dell Inspiron 15R 3521 - 260.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Inspiron 15 3521
Bàn Phím Dell Inspiron 15R 5521

Bàn Phím Dell Inspiron 15R 3521
260.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 15Z 1570
Bàn Phím Dell Inspiron 15Z 1570 - 200.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn Phím Dell Inspiron 14z  1470
Bàn Phím Dell Inspiron 15z 1570

 


Bàn Phím Dell Inspiron 15Z 1570
200.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 1564
Bàn Phím Dell Inspiron 1564 - 270.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Bàn Phím Dell Inspiron 1564
270.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 14Z-5423
Bàn Phím Dell Inspiron 14Z-5423 - 260.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Inspiron 14Z-5423 1618l 

Bàn Phím Dell Inspiron 13Z 5323 Seires

 


Bàn Phím Dell Inspiron 14Z-5423
260.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 14R-3421
Bàn Phím Dell Inspiron 14R-3421 - 220.000 VNĐ
 

----------------------------------------------------------------

Dùng chung cho:

Bàn Phím Dell Inspiron 14/14R 3421 3437 5421 5437

Bàn Phím Dell Inspiron 14R-3421  

Bàn Phím Dell Inspiron 3437 5437 

 

Bàn Phím Dell Latitude 3440 

 

Bàn Phím Dell  Vostro 2421

 


Bàn Phím Dell Inspiron 14R-3421
220.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Latitude E4310
Bàn phím Dell Latitude E4310 - 270.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Bàn phím Dell Latitude E4310
270.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude E6320
Bàn Phím Dell Latitude E6320 - 290.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng


Bàn Phím Dell Latitude E6320
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Dell Latitude E6520, E6530, E5530, E5520
Bàn phím Dell Latitude E6520, E6530, E5530, E5520 - 320.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím dell latitude e6520
Bàn phím dell latitude E5520
Bàn phím dell latitude E5530  
Bàn phím dell latitude E6530

Bàn phím Dell Latitude E6520, E6530, E5530, E5520
320.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS M1330
Bàn Phím Dell XPS M1330 - 280.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho: 
 
Bàn Phím Dell Inspiron 1400 
Bàn Phím Dell Inspiron 1420 
Bàn Phím Dell Inspiron 1520 
Bàn Phím Dell Inspiron 1521 
Bàn Phím Dell Inspiron 1525 
Bàn Phím Dell Inspiron 1526 
Bàn Phím Dell Inspiron 1427 
Bàn Phím Dell Inspiron 1318 
Bàn Phím Dell Inspiron 1410 
Bàn Phím Dell Inspiron 1500 
Bàn Phím Dell Inspiron 1540 
Bàn Phím Dell Inspiron 1545.
 
Bàn Phím Dell  XPS M1330
Bàn Phím Dell  XPS M1530. 
 
Bàn Phím Dell Vostro 1000
Bàn Phím Dell Vostro 1500 ( ĐEN)
 
 
 

Bàn Phím Dell XPS M1330
280.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS 13
Bàn Phím Dell XPS 13 - 250.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng

Dùng chung cho

Bàn Phím Dell XPS 1340 

Bàn Phím Dell XPS 1640

 

 


Bàn Phím Dell XPS 13
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 1440
Bàn Phím Dell Inspiron 1440 - 350.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Bàn Phím Dell Inspiron 1440
350.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Vostro 1450
Bàn Phím Dell Vostro 1450 - 190.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho: 
Bàn Phím Dell Studio 1450
Bàn Phím Dell Studio 1457
Bàn Phím Dell Studio1458
 

 


Bàn Phím Dell Vostro 1450
190.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Studio 1535
Bàn Phím Dell Studio 1535 - 220.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho: 
Bàn Phím Dell Studio 1435, 
Bàn Phím Dell Studio 1535, 
Bàn Phím Dell Studio 1536, 
Bàn Phím Dell Studio 1537, 
Bàn Phím Dell Studio 1555, 
Bàn Phím Dell Studio 1557, 
Bàn Phím Dell Studio 1558, 
Bàn Phím Dell Studio1588 black.
 
 

Bàn Phím Dell Studio 1535
220.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Studio 1735
Bàn Phím Dell Studio 1735 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho: 
Bàn Phím Dell Studio 1735
Bàn Phím Dell Studio 1736 
Bàn Phím Dell Studio1737

 


Bàn Phím Dell Studio 1735
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 14R (4010)
Bàn Phím Dell Inspiron 14R (4010) - 240.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Dell Inspiron 14r 
Bàn phím Dell Insprion N4030
Bàn phím Dell Inspiron N4020
Bàn phím Dell Inspiron N5030
 
 
 

 

 

 

 

 


Bàn Phím Dell Inspiron 14R (4010)
240.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 15R ( N5010 )
Bàn Phím Dell Inspiron 15R ( N5010 ) - 265.000 VNĐ

BẢO HÀNH 12 THÁNG


Bàn Phím Dell Inspiron 15R ( N5010 )
265.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Inspiron 17R (N7110)
Bàn Phím Dell Inspiron 17R (N7110) - 350.000 VNĐ

Bảo hành 12 tháng

Dùng chung cho

Bàn Phím Dell Inspiron 17R (N7110). XPS 17, L701X, L702X.

 

Bàn Phím Dell Vostro 3750, V3750. 

 


Bàn Phím Dell Inspiron 17R (N7110)
350.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS L501X
Bàn Phím Dell XPS L501X - 270.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng


Bàn Phím Dell XPS L501X
270.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell Latitude E4300
Bàn Phím Dell Latitude E4300 - 230.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Bàn Phím Dell Latitude E4300
230.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Dell XPS 1311
Bàn Phím Dell XPS 1311 - 240.000 VNĐ

Bảo hành: 12 tháng


Bàn Phím Dell XPS 1311
240.000 VNĐ
Số lượng :
Đăng nhập
Giỏ hàng
Bạn đang có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Hàng bán chạy
Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê
Lượt truy cập : 6952916
Số người online : 45
+ Khách : 45
+ Thành viên : 0
Quảng cáo


Trang chủGiới thiệuQuy định bảo hànhSản phẩmTin tứcLiên hệ

 

Linh kiện laptop giá rẻ TPHCM - Mua bán Laptop cũ giá rẻ - Laptop cũ giá rẻ TPHCM 

Cửa Hàng Laptop Phương Tín
Người đại diện: Trần Văn Huy
Địa chỉ: 648/19 CMT8, P.11, Quận 3, HCM
SĐT: 0903.023.800 - 0986.033.069
Email: laptopphuongtin@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11C8015012 
Cấp ngày 09/10/2012.
MST: 0311999659