Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm

Danh mục
Hàng mới
Ổ Cứng HDD 750GB
Ổ Cứng HDD 750GB
1.000.000 VNĐ
Quảng cáo
Bàn Phím Acer Aspire M5 481


Tên sản phẩm:Bàn Phím Acer Aspire M5 481
Giá bán:390.000 VNĐ
Nhóm sản phẩm:Bàn phím Acer
Bảo hành:Liên hệ
Vận chuyển:Liên hệ
Số lượng:

Thông tin chung:

Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Bàn Phím Acer TravelMate 5760 7750
Bàn Phím Acer TravelMate 5760 7750 - 250.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn Phím Acer TravelMate 5760
Bàn Phím Acer TravelMate 5760G
Bàn Phím Acer TravelMate 7750
Bàn Phím Acer TravelMate 7750G
Bàn Phím Acer TravelMate 7750Z

Bàn Phím Acer TravelMate 5760 7750
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer V5 431
Bàn Phím Acer V5 431 - 250.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dòng máy tương thích
Bàn phím Acer Aspire V5-431
Bàn phímAcer Aspire V5-431G 
Bàn phímAcer Aspire V5-431P 
Bàn phím Acer Aspire V5-431PG
 
 
 
 

Bàn Phím Acer V5 431
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer V5 471
Bàn Phím Acer V5 471 - 240.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 

 

Dùng chung
Bàn phím Acer Aspire V5-471
Bàn phím Acer Aspire V5-471P
Bàn phím Acer Aspire V5-471G
 
 

 


Bàn Phím Acer V5 471
240.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer  Aspire S3  (Xám)
Bàn Phím Acer Aspire S3 (Xám) - 240.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Xám
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Acer Aspire V5-171
Bàn phím Acer Aspire S5-391 
Bàn phím Acer Aspire S3-391 
Bàn phím Acer Aspire S3-951
 

Bàn Phím Acer Aspire S3 (Xám)
240.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer V5 - 171
Bàn Phím Acer V5 - 171 - 260.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng

Dùng chung cho: 

Bàn phím Acer Aspire V5-121 

Bàn phím Acer Aspire V5-131 

 

 

 


Bàn Phím Acer V5 - 171
260.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire E1 - 531
Bàn Phím Acer Aspire E1 - 531 - 210.000 VNĐ
Thông tin:
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Acer Aspire E1-521
Bàn phím Acer Aspire E1-531
Bàn phím Acer Aspire E1-531G
Bàn phím Acer Aspire E1-571
Bàn phím Acer Aspire E1-571G
 
 
 
 
 

Bàn Phím Acer Aspire E1 - 531
210.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Travelmate 4750
Bàn Phím Acer Travelmate 4750 - 210.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Acer Travelmate 4750 
Bàn phím Acer Travelmate 4750G 
Bàn phím Acer Travelmate 4750Z 
Bàn phím Acer Travelmate 4750ZG

 

 

 

 


Bàn Phím Acer Travelmate 4750
210.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer  V3 - 571
Bàn Phím Acer V3 - 571 - 290.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn Phím Acer Aspire V3-571G-6602
Bàn Phím Acer Aspire V3-571G-6641 
Bàn Phím Acer Aspire V3-571G-9435 
Bàn Phím Acer Aspire V3-571G-9686 
Bàn Phím Acer Aspire 3830T
Bàn Phím Acer Aspire 3830TG 
Bàn Phím Acer Aspire4755 
Bàn Phím Acer Aspire 4755G 
Bàn Phím Acer Aspire 4830 
Bàn Phím Acer Aspire 4830G 
Bàn Phím Acer Aspire 4830T 
Bàn Phím Acer Aspire 4830TG
 

Bàn Phím Acer V3 - 571
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer V3-471
Bàn Phím Acer V3-471 - 280.000 VNĐ

Thông Tin

Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
 
Bàn phím Acer Aspire V3-431 
Bàn phím Acer Aspire V3-471 
Bàn phím Acer Aspire V3-471G
 
Bàn phím Acer Timeline 3830 
Bàn phím Acer Timeline 3830G 
Bàn phím Acer Timeline 3830T 
Bàn phím Acer Timeline 3830TG 
 
Bàn phím Acer Aspire 4755 
Bàn phím Acer Aspire 4755G 
Bàn phím Acer Aspire 4830 
Bàn phím Acer Aspire 4830G 
Bàn phím Acer Aspire 4830T 
Bàn phím Acer Aspire 4830TG

Bàn Phím Acer V3-471
280.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire S3 (đen)
Bàn Phím Acer Aspire S3 (đen) - 300.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Acer Aspire V5-171
Bàn phím Acer Aspire S5-391 
Bàn phím Acer Aspire S3-391 
Bàn phím Acer Aspire S3-951
 

 


Bàn Phím Acer Aspire S3 (đen)
300.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer E1 - 571
Bàn Phím Acer E1 - 571 - 190.000 VNĐ
Thông Tin
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 

Dùng chung cho:

Bàn Phím Acer Aspire E1-521
Bàn Phím Acer Aspire E1-531 
Bàn Phím Acer Aspire E1-531G 
Bàn Phím Acer Aspire E1-571 
Bàn Phím Acer Aspire E1-571G Series
Bàn Phím Acer Aspire  5810 
Bàn Phím Acer Aspire 5810T 
Bàn Phím Acer Aspire 5536 
Bàn Phím Acer Aspire 5536G
Bàn Phím Acer Aspire 5738 
Bàn Phím Acer Aspire 5738G 
Bàn Phím Acer Aspire 7736 
Bàn Phím Acer Aspire 7736Z 
Bàn Phím Acer Aspire 7738 
Bàn Phím Acer Aspire 7738G 
Bàn Phím Acer Aspire 7735 
Bàn Phím Acer Aspire 7735Z 
Bàn Phím Acer Aspire 7735ZG 
Bàn Phím Acer Aspire 7736G
Bàn Phím Acer Aspire 7535G 
Bàn Phím Acer Aspire 7540 
Bàn Phím Acer Aspire 7540G 
Bàn Phím Acer Aspire 5538 
Bàn Phím Acer Aspire 5538G 
Bàn Phím Acer Aspire 5542 
Bàn Phím Acer Aspire 5542G 
Bàn Phím Acer Aspire 7741 
Bàn Phím Acer Aspire 7741G 
Bàn Phím Acer Aspire 7741Z 
Bàn Phím Acer Aspire 7741ZG 
Bàn Phím Acer Aspire 8942 
Bàn Phím Acer Aspire 8942G
Bàn Phím Acer Aspire Acer Aspire 5410 5410T 5738Z 5738ZG Series
Bàn Phím Acer Aspire Acer Aspire 5742 5742G 5742Z 5742ZG Series laptop
Bàn Phím Acer Aspire Acer Aspire 5820T 5820TG 7745 7745G 7745Z 7745ZT 7551 7551G 5740 5740G 5740D 5740Z 5740ZG Series laptop
Bàn Phím Acer Aspire Aspire 5739/g 7738/g 7535/g 7735/g 7735ZG Series
Bàn Phím Acer Aspire Acer Aspire 5252 5336 5552 5736 5736G Series laptop
Bàn Phím Acer Aspire Acer eMachine E 442 eMe 442
Bàn Phím Acer Aspire Acer Aspire 8942 8942G 5810 5810T 5536 5536G 5738 5738G
Bàn Phím Acer Aspire 7736 7736Z 7738 7738G 7735 7735Z 7735ZG 7736G 7535G 7540 7540G
Bàn Phím Acer Aspire 5538 5538G 5542 5542G 
Bàn Phím Acer Aspire 5739/g 7738/g 7535/g 7735/g 7735ZG PEW71 PEW72 PEW76 Series laptop
Bàn Phím Acer Aspire  5250 5251 5253 5333 5336 Packard Bell
Bàn Phím Acer Aspire  AS5253-BZ602 AS5253-BZ893
Bàn Phím Acer Aspire  P5WE0 P5WE6 P7YE5 Series
 
 

Bàn Phím Acer E1 - 571
190.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer 5830, 5755, 5755G
Bàn Phím Acer 5830, 5755, 5755G - 250.000 VNĐ

Thông Tin:

Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
 
Bàn Phím Acer Aspire 5755
 
Bàn Phím Acer Aspire 5755G
 
Bàn Phím Acer Aspire 5830
 
Bàn Phím Acer Aspire 5830G
 
Bàn Phím Acer Aspire 5830T
 
Bàn Phím Acer Aspire 5830TG
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-531
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-531G
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-551
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-551G
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-571
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-571G
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-731
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-731G
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-771
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-771G
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-772
 
Bàn Phím Acer Aspire V3-772G
 
Bàn Phím Acer Aspire V5-561
 
Bàn Phím Acer Aspire V5-561G
 
Bàn Phím Acer Aspire V5-561P
 
Bàn Phím Acer Aspire V5-561PG
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-522
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-522G
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-530
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-530G
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-532
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-532G
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-532P
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-532PG
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-570
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-570G
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-572
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-572G
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-572P
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-572PG
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-731
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-731G
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-771S
 
Bàn Phím Acer Aspire E1-771G
 
Bàn Phím Acer Aspire E15
 
Bàn Phím Acer Aspire ES1-512
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-511
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-511P
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-521
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-521G
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-551
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-551G
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-571
Bàn Phím Acer Aspire E5-571G
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-571P
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-571PG
 
Bàn Phím Acer Aspire E17
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-721
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-731
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-731G
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-771
 
Bàn Phím Acer Aspire E5-771G
 

Bàn Phím Acer 5830, 5755, 5755G
250.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire 5580
Bàn Phím Acer Aspire 5580 - 290.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Acer Aspire 5570
Bàn phím Acer Aspire 5570Z
Bàn phím Acer Aspire 5580
Bàn phím Acer Aspire 5590
Bàn phím Acer Aspire 5650
 

Bàn Phím Acer Aspire 5580
290.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire 4830
Bàn Phím Acer Aspire 4830 - 190.000 VNĐ
 
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:

Bàn Phím Acer Aspire 4830

Bàn Phím Acer Aspire 4830G 

Bàn Phím Acer Aspire 4830T 

Bàn Phím Acer Aspire 4830TG

 

 


Bàn Phím Acer Aspire 4830
190.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn phím Acer Aspire 4755
Bàn phím Acer Aspire 4755 - 200.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn phím Acer Aspire 4755g
Bàn phím Acer Aspire 4830T
Bàn phím Acer Aspire V3-471
 

 

 

 

 

 


Bàn phím Acer Aspire 4755
200.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire V5 - 571
Bàn Phím Acer Aspire V5 - 571 - 280.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng thay thế cho:
Bàn Phím Acer Aspire V5-531
Bàn Phím Acer Aspire  V5-531P 
Bàn Phím Acer Aspire  V5-531G
Bàn Phím Acer Aspire  V5-531PG
Bàn Phím Acer Aspire V5-551
Bàn Phím Acer Aspire V5-551G
Bàn Phím Acer Aspire V5-571
Bàn Phím Acer Aspire V5-751G
Bàn Phím Acer Aspire V5-571P
Bàn Phím Acer Aspire V5-571PG 
và một số dòng khác.
 

Bàn Phím Acer Aspire V5 - 571
280.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire 4736
Bàn Phím Acer Aspire 4736 - 190.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn phím Acer Aspire 4736Z, 
Bàn phím Acer Aspire 4625
Bàn phím Acer Aspire 4733
Bàn phím Acer Aspire 4720
Bàn phím Acer Aspire 4750
Bàn phím Acer Aspire 4741Z
Bàn phím Acer Aspire 4535
Bàn phím Acer Aspire 4810
Bàn phím Acer Aspire 4810T
 
Bàn phím Acer Aspire 3810
Bàn phím Acer Aspire 3935
Bàn phím Acer Aspire 3810T.
Bàn phím Acer E1-431.
 
Bàn phím Acer Travelmate 8371
Bàn phím Acer Travelmate 8371G
Bàn phím Acer Travelmate 8481
Bàn phím Acer Travelmate 8481G.

 


Bàn Phím Acer Aspire 4736
190.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire 5810
Bàn Phím Acer Aspire 5810 - 200.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho:
Bàn phím Acer Aspire 5810
Bàn phím Acer Aspire 5820
Bàn phím Acer Aspire 5810T
Bàn phím Acer Aspire 5820T
Bàn phím Acer Aspire 5810TG
Bàn phím Acer Aspire 5820TG
 

Bàn Phím Acer Aspire 5810
200.000 VNĐ
Số lượng :
Bàn Phím Acer Aspire 3810T, 4810T
Bàn Phím Acer Aspire 3810T, 4810T - 200.000 VNĐ
Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh
Màu sắc: Đen
Tình Trạng: Hàng mới 100%
Loại sản phẩm: Hàng thay thế
Bảo hành: 12 tháng
 
Dùng chung cho
Bàn phím Acer Aspire 3810
Bàn phím Acer Aspire 4810 
Bàn phím Acer Aspire 4535
Bàn phím Acer Aspire 4935 
Bàn phím Acer Aspire 3410 
Bàn phím Acer Aspire 4410 
Bàn phím Acer Aspire 3935
Bàn phím Acer Aspire 4733 
Bàn phím Acer Aspire 4235

Bàn Phím Acer Aspire 3810T, 4810T
200.000 VNĐ
Số lượng :
Đăng nhập
Giỏ hàng
Bạn đang có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Hàng bán chạy
Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê
Lượt truy cập : 6952811
Số người online : 34
+ Khách : 34
+ Thành viên : 0
Quảng cáo


Trang chủGiới thiệuQuy định bảo hànhSản phẩmTin tứcLiên hệ

 

Linh kiện laptop giá rẻ TPHCM - Mua bán Laptop cũ giá rẻ - Laptop cũ giá rẻ TPHCM 

Cửa Hàng Laptop Phương Tín
Người đại diện: Trần Văn Huy
Địa chỉ: 648/19 CMT8, P.11, Quận 3, HCM
SĐT: 0903.023.800 - 0986.033.069
Email: laptopphuongtin@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11C8015012 
Cấp ngày 09/10/2012.
MST: 0311999659