Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm

Danh mục
Hàng mới
Ổ Cứng HDD 750GB
Ổ Cứng HDD 750GB
1.000.000 VNĐ
Quảng cáo
Pin Lenovo X240, X250, T440, T450s, T550
Pin Lenovo X240, X250, T440, T450s, T550
1.100.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Lenovo G470
Pin Lenovo G470 - 320.000 VNĐ

Pin laptop Lenovo G460, G470, G560, G570. Z370, Z460, Z465, Z560, Z565, Z470 Z560 Z570. V470,V360, V370. B470, B570.


Pin Lenovo G470
320.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO IDEAPAD Z400 Z500 P500
PIN LENOVO IDEAPAD Z400 Z500 P500 - 700.000 VNĐ

Dùng chung cho:

Lenovo IdeaPad P500 Battery
Lenovo IdeaPad Z400 Battery
Lenovo IdeaPad Z400A Battery
Lenovo IdeaPad Z400S Battery
Lenovo IdeaPad Z400T Battery
Lenovo IdeaPad Z410 Battery
Lenovo IdeaPad Z500 Battery
Lenovo IdeaPad Z500A Battery
Lenovo IdeaPad Z501 Battery
Lenovo IdeaPad Z505 Battery
Lenovo IdeaPad Z510 Battery


PIN LENOVO IDEAPAD Z400 Z500 P500
700.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO IDEAPAD S400, S300
PIN LENOVO IDEAPAD S400, S300 - 440.000 VNĐ

Dùng chung cho:

IdeaPad S300 Series IdeaPad S310 Series IdeaPad S310 Touch Series
IdeaPad S400 Series IdeaPad S400 Touch Series IdeaPad S400u Series
IdeaPad S405 Series IdeaPad S410 Series IdeaPad S410 Touch Series
IdeaPad S415 Series IdeaPad S415 Touch Series


PIN LENOVO IDEAPAD S400, S300
440.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO IDEAPAD G400S G405S G500S 4CELL
PIN LENOVO IDEAPAD G400S G405S G500S 4CELL - 420.000 VNĐ

Dùng chung cho:

Lenovo G400s Battery
Lenovo G400s Touch Battery
Lenovo G405s Battery
Lenovo G405s Touch Battery
Lenovo G410s Battery
Lenovo G410s Touch Battery
Lenovo G500s Battery
Lenovo G500s Touch Battery
Lenovo G505s Battery
Lenovo G505s Touch Battery
Lenovo G510s Battery
Lenovo G510s Touch Battery
Lenovo IdeaPad G400s Battery
Lenovo IdeaPad G400s Touch Battery
Lenovo IdeaPad G405s Battery
Lenovo IdeaPad G405s Touch Battery
Lenovo IdeaPad G410s Battery
Lenovo IdeaPad G410s Touch Battery
Lenovo IdeaPad G500s Battery
Lenovo IdeaPad G500s Touch Battery
Lenovo IdeaPad G505s Battery
Lenovo IdeaPad G505s Touch Battery
Lenovo IdeaPad G510s Battery
Lenovo IdeaPad G510s Touch Battery
Lenovo IdeaPad S410p Battery
Lenovo IdeaPad S410p Touch Battery
Lenovo IdeaPad S510p Battery
Lenovo IdeaPad S510p Touch Battery
Lenovo IdeaPad Z710 Battery
Lenovo S410p Battery
Lenovo S410p Touch Battery
Lenovo S510p Battery
Lenovo S510p Touch Battery
Lenovo Z710 Battery


PIN LENOVO IDEAPAD G400S G405S G500S 4CELL
420.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO Y480 G480 E430 E530 B590
PIN LENOVO Y480 G480 E430 E530 B590 - 500.000 VNĐ

Dùng chung cho:

IdeaPad Y480 Series IdeaPad Y480A-ISE Y480M-IFI
Y480P IdeaPad Y580 Series IdeaPad Y580A
Y580M Y580N Y580P
IdeaPad V480 Series IdeaPad V480C V480S
V480U IdeaPad V580 Series IdeaPad V580C
ThinkPad Edge E430 Edge E435 Edge E530
Edge E535 Edge E430c Edge E530c


PIN LENOVO Y480 G480 E430 E530 B590
500.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO G460, B470
PIN LENOVO G460, B470 - 345.000 VNĐ

Dùng chung cho:

For LENOVO
B470 B470A B470G
B570 B570A B570G
G460 G460 06779UU G460 06779XU G460A
G460A-IFI G460A-ITH G460G
G460L G460L-IFI G465
G465A G470 G470A
G470AH G470G G475
G475A G475E G475G
G475L G560 G560 M278ZUK
G560 M2792UK G560A G560E
G560G G560L G565
G565A G565G G565L
G570 G570A G570AH
G570E G570G G575
G575A G575E G575G
G575L G575M IdeaPad B470
IdeaPad B470A IdeaPad B470G IdeaPad B570
IdeaPad B570A IdeaPad B570G IdeaPad G460
IdeaPad G460 0677 IdeaPad G460 20041 IdeaPad G460A
IdeaPad G460E IdeaPad G460G IdeaPad G465
IdeaPad G465A IdeaPad G470 IdeaPad G470A
IdeaPad G470AH IdeaPad G470G IdeaPad G475
IdeaPad G475A IdeaPad G475E IdeaPad G475G
IdeaPad G475L IdeaPad G560 IdeaPad G560 0679
IdeaPad G560A IdeaPad G560E IdeaPad G560G
IdeaPad G560L IdeaPad G565 IdeaPad G565A
IdeaPad G565G IdeaPad G565L IdeaPad G570
IdeaPad G570A IdeaPad G570AH IdeaPad G570E
IdeaPad G570G IdeaPad G575 IdeaPad G575A
IdeaPad G575E IdeaPad G575G IdeaPad G575L
IdeaPad G575M IdeaPad V360 IdeaPad V360A
IdeaPad V360G IdeaPad V370 IdeaPad V370A
IdeaPad V370G IdeaPad V370P IdeaPad V470
IdeaPad V470A IdeaPad V470G IdeaPad V470P
IdeaPad V570 IdeaPad V570A IdeaPad V570G
IdeaPad V570P IdeaPad Z370 IdeaPad Z370A
IdeaPad Z370A-BNI IdeaPad Z370G IdeaPad Z370G-ITH
IdeaPad Z460 IdeaPad Z460A IdeaPad Z460G
IdeaPad Z460M IdeaPad Z465 IdeaPad Z465A
IdeaPad Z465A-NEI IdeaPad Z465A-NNI IdeaPad Z465A-PNI
IdeaPad Z465A-PTH IdeaPad Z465G IdeaPad Z470
IdeaPad Z470A IdeaPad Z470A-BNI IdeaPad Z470A-IFI
IdeaPad Z470A-ITH IdeaPad Z470AH IdeaPad Z470G
IdeaPad Z475 IdeaPad Z560 IdeaPad Z560A
IdeaPad Z560G IdeaPad Z560M IdeaPad Z565
IdeaPad Z565A IdeaPad Z565G IdeaPad Z570
IdeaPad Z570A IdeaPad Z570A-BNI IdeaPad Z570A-IFI
IdeaPad Z570A-ITH IdeaPad Z575 V360
V360A V360G V370
V370A V370G V370P
V470 V470A V470A-IFI
V470G V470P V570
V570A V570G V570P


PIN LENOVO G460, B470
345.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO G430, G450,
PIN LENOVO G430, G450, - 340.000 VNĐ

 

3000 B460 3000 B550 3000 G430
3000 G430 4152 3000 G430 4153 3000 G430A
3000 G430L 3000 G430LE 3000 G430M
3000 G450 3000 G450 2949 3000 G450A
3000 G450M 3000 G455 3000 G530
3000 G530 4151 3000 G530 444-23U 3000 G530 DC T3400
3000 G530A 3000 G530M 3000 G550
3000 G555 3000 N500 3000 N500 4233-52U
G430 G450 G455A
G530 G550 G550-2958LEU
G550-2958LFU IdeaPad B460 IdeaPad G430
IdeaPad G430 20003 IdeaPad V460 IdeaPad V460A-IFI(A)
IdeaPad V460A-IFI(H) IdeaPad V460A-IFI(T) IdeaPad V460A-ISE
IdeaPad V460A-ITH IdeaPad V460A-ITH(A) IdeaPad V460A-ITH(T)
IdeaPad V460A-PSI(H) IdeaPad Z360 IdeaPad Z360-091232U
IdeaPad Z360-091233U IdeaPad Z360A-ITH IdeaPad Z360A-PSI


PIN LENOVO G430, G450,
340.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO Y330, U330, U330A
PIN LENOVO Y330, U330, U330A - 330.000 VNĐ
Dùng chung cho:

 

LENOVO IdeaPad Y330 Series LENOVO IdeaPad Y330-20002 LENOVO IdeaPad Y330-2269
LENOVO IdeaPad Y330A LENOVO IdeaPad Y330G
LENOVO IdeaPad U330 Series LENOVO IdeaPad U330 20001 LENOVO IdeaPad U330 2267
LENOVO IdeaPad U330A


PIN LENOVO Y330, U330, U330A
330.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO Y510, Y530, Y710, Y730
PIN LENOVO Y510, Y530, Y710, Y730 - 340.000 VNĐ
Dùng chung cho:

 

LENOVO 3000 Y500 7761 LENOVO 3000 Y500 Series LENOVO 3000 Y510 7758
LENOVO 3000 Y510 Series LENOVO 3000 Y510a 15303 LENOVO 3000 Y510a Series
LENOVO IdeaPad Y510m LENOVO IdeaPad Y510 7758 LENOVO IdeaPad Y510 Series
LENOVO IdeaPad Y530 20009 LENOVO IdeaPad Y530 4051 LENOVO IdeaPad Y530 Series
LENOVO IdeaPad Y530a LENOVO IdeaPad Y710 4054 LENOVO IdeaPad Y710 Series
LENOVO IdeaPad Y730 4053 LENOVO IdeaPad Y730 Series LENOVO IdeaPad Y730a
Lenovo IdeaPad F51


PIN LENOVO Y510, Y530, Y710, Y730
340.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO Y450, Y550
PIN LENOVO Y450, Y550 - 340.000 VNĐ
Dùng chung cho:

 

IdeaPad Y450 IdeaPad Y450 20020 IdeaPad Y450 4189
IdeaPad Y450A IdeaPad Y450G IdeaPad Y550
IdeaPad Y550 4186 IdeaPad Y550A IdeaPad Y550P
IdeaPad Y550P 3241


PIN LENOVO Y450, Y550
340.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO IDEAPAD B450
PIN LENOVO IDEAPAD B450 - 340.000 VNĐ
Dùng chung cho:

 

IdeaPad B450 Series
IdeaPad B450A Series
IdeaPad B450L Series


PIN LENOVO IDEAPAD B450
340.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO Y430
PIN LENOVO Y430 - 350.000 VNĐ
Dùng chung cho:

 

IdeaPad Y430 IdeaPad V450 IdeaPad v430a

IdeaPad v450a IdeaPad Y430 2005 IdeaPad Y430 2781
IdeaPad Y430a IdeaPad Y430g IdeaPad Y430 Series


PIN LENOVO Y430
350.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO THINKPAD T430S,T430SI, T420S
PIN LENOVO THINKPAD T430S,T430SI, T420S - 850.000 VNĐ

PIN LENOVO THINKPAD T430S,T430SI, T420S
850.000 VNĐ
Số lượng:
PIN LENOVO THINKPAD T410S, T420, T510, L410, L412,
PIN LENOVO THINKPAD T410S, T420, T510, L410, L412, - 340.000 VNĐ
 

Dùng chung cho:

ThinkPad T400s ThinkPad T400s 2801 ThinkPad T400s 2808
ThinkPad T400s 2809 ThinkPad T400s 2815 ThinkPad T400s 2823
ThinkPad T400s 2824 ThinkPad T400s 2825 ThinkPad T410s
ThinkPad T410si

ThinkPad T420, ThinkPad T510, ThinkPad L410, ThinkPad T412, ThinkPad L510, ThinkPad L512, ThinkPad SL410,ThinkPad SL510, ThinkPad W510, ThinkPad EDGE 40, ThinkPad EDGE 50,

 


PIN LENOVO THINKPAD T410S, T420, T510, L410, L412,
340.000 VNĐ
Số lượng:
1 2 SauCuối
Đăng nhập
Giỏ hàng
Bạn đang có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Hàng bán chạy
Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê
Lượt truy cập : 6883205
Số người online : 72
+ Khách : 72
+ Thành viên : 0
Quảng cáo


Trang chủGiới thiệuQuy định bảo hànhSản phẩmTin tứcLiên hệ

 

Linh kiện laptop giá rẻ TPHCM - Mua bán Laptop cũ giá rẻ - Laptop cũ giá rẻ TPHCM 

Cửa Hàng Laptop Phương Tín
Người đại diện: Trần Văn Huy
Địa chỉ: 648/19 CMT8, P.11, Quận 3, HCM
SĐT: 0903.023.800 - 0986.033.069
Email: laptopphuongtin@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11C8015012 
Cấp ngày 09/10/2012.
MST: 0311999659